NAJČEŠĆA PITANJA

U malo verovatnom slučaju da ne možete da pokrenete ECHO trimer, sledite ovih pet jednostavnih koraka:

  • Pomerite prekidač u početni položaj
  • Pomerite ručku ponovo u položaj za rad
  • Obezbedite adekvatno gorivo (dopunite ako je potrebno)
  • Očistite cediljku za gorivo
  • Očistite filter za vazduh